Stacja kontroli pojazdów | zakres i cennik

suncar.pl

Zakres badań

Wykonujemy:

Okresowe badania techniczne:

– samochodów osobowych i ciężarowych o dmc do 3,5t;
– motocykli i motorowerów;
– ciągników rolniczych;
– pojazdów marki „SAM”; zabytkowych;
– pojazdów uprzywilejowanych, taksówek

Dodatkowe badania techniczne:

– pojazdów z instalacją gazową;
– pojazdów uczestniczących w kolizji, wypadku drogowym;
– pojazdów przystosowanych do ciągnięcia przyczepy;
– pojazdów z zatrzymanym przez policję dowodem rejestracyjnym;
– pojazdów przeznaczonych do nauki jazdy

Nadawanie i wybijanie numerów nadwozia, silnika i wykonywanie tabliczek zastępczych.

Cennik

   

Opłata w zł (zawiera VAT)

1 Okresowe badanie techniczne:  
  motocykl, ciągnik rolniczy

62,00

  samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w.1)

98,00

  pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne)

63,00

  motorower

50,00

2 Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie:  
  skuteczności i równomierności działania hamulców

20,00

  ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania

14,00

  połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu

20,00

  toksyczności spalin

14,00

  poziomu hałasu

20,00

  geometrii kół jednej osi

36,00

  działania amortyzatorów jednej osi

14,00

  wszystkich innych usterek łącznie

20,00

3 Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:  
  określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu)

20,00

  po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne)

94,00

  dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym

51,00

4 Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:  
  co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych

20,00

  po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne)

94,00

5 Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu:  
  który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe)

42,00

  który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe)

50,00

  do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe)

48,00

  o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym

50,00

  skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji

60,00

skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym, lub narusza wymagania ochrony środowiska

94,00

  w którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenia elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego

94,00

  pojazd, o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym

50,00

6 Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów:  
  prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy

35,00

  czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze4)

21,00

  wykonanie numeru nadwozia

49,00

  wykonanie numeru silnika

49,00

  wykonanie tabliczki i jej umieszczenie

36,00